INFO Servis

’’Primena mera populacione politike u Kikindi’’

Savez samostalnih sindikata za grad Kikindu i opštine, predstavio je projekat, koji realizuje u saradnji sa Gradskom upravom u Kikindi, pod nazivom ’’Primena mera populacione politike na teritoriji grada Kikinde”.  U njemu se nalaze teme u vezi sa promovisanjem vrednosti porodičnog života, kako bi se podigao kvalitet porodičnih odnosa. Pre svega, mogu se uočiti problemi i izazovi kod muškaraca u porodici, kao i prava koja ostvaruje žena kao majka, odnosno žena u porodici. Ciljna grupa u projektu su takođe samohrani roditelji i hranitelji.

Predavači na ovom predavanju bili su Jelena Laković iz Centra za Socijalni rad, kao i Milica Savić, master sociolog iz te ustanove, kao i Branka Grahovac, psiholog iz Predpkolske ustanove ’’Dragoljub Udicki” u Kikindi. Predavači su prisutnim građanima detaljnije objasnili teme koje se tiču porodice, a dotakli su se i mnogih problema u našem društvu.

Pratite nas FB