INFO Servis

Prijavljivanje dece u vrtiće elektronskim putem

Građani Kikinde će elektronski i besplatno moći da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu „Dragoljub Udicki“. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.


Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Od ove godine usluga će biti omogućena u 140 gradova i opština kao lakši, brži, potpuno elektronski i besplatan način prijave dece u predškolsku ustanove. Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem onlajn obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju.

U ovom trenutku je u toku implementacija ove usluge u svim gradovima i opštinama u Srbiji. U našem gradu potpuna primena e-Vrtića biće u vreme upisa dece u vrtiće, od polovine aprila meseca. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!