INFO Servis

Prelaz Nakovo-Lunga otvoren non-stop od petka u 7 sati do nedelje u ponoć

Na molbu Grada Kikinde, granične policije Srbije i Rumunije saglasile su se da granični prelaz Nakovo – Lunga, tokom trajanja „Dana ludaje“ radi non-stop od petka, 10. septembra, od 7 sati  do nedelje, 12. septembra, do 24 sata.

Za državljane Rumunije za ulazak na teritoriju Republike Srbije potreban je neki od sledećih dokumenata:

1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti – kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);

2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;

3. Potvrda o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci; 

Pravilo se ne odnosi na lica koja su stanovnici pograničnog područja i koja su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, odnosno susedne države, kojima je poslodavac iz Republike Srbije, odnosno Rumunije, izdao dokument o radnom angažmanu i na maloletna lica starosti do 12 godina ( www.mfa.gov.rs/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak )

Pratite nas FB
error: Content is protected !!