INFO Servis

Počeo sa radom Centralni informacioni sistem „eTurista“

Portal eTurista, koji je uveden na osnovu Zakona o ugostiteljstvu i pratećeg Pravilnika, kao centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma, počeo je sa radom, a služi za prijavu i odjavu turista, plaćanje boravišnih taksi i kategorizaciju ugostiteljskih objekata. eTurista je obavezan i besplatan sistem dostupan putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računaru, a objedinjuje sve podatke o ugostiteljima i ugostiteljskim objektima za smeštaj u celoj Srbiji.

Zakonom o ugostiteljstvu propisano je da su lokalne samouprave u obavezi da vode evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata, koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim ugostiteljskim objektima, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva, i da ih unesu u centralni informacioni sistem:

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija osmislilo je ovu platformu, kako bi se poboljšao rad ugostitelja. Bez obzira da li su u pitanju fizička lica ili hoteli prijem i odjavu turista vode isključivo elektronski, preko računara, dok knjige gostiju u papirnom obliku odlaze u istoriju -objašnjava Jasmina Milankov iz Odseka za poslove razvoja grada. 

Ugostitelj se na centralni informacioni sistem (eTurista) prijavljuje tako što u veb pretraživaču unese sledeću adresu portala: www.eturista.gov.rs i klikom na dugme „Prijava na sistem“ unese korisničko ime i lozinku.

Ovaj sistem je dobar jer skraćuje vreme, baza podataka koja se stvara za svakog ugostitelja ostaje, a podaci gostiju čiji se dolazak ponavlja mogu da se koriste opet. Kada se strani turista unese u ovu elektronsku knjigu gostiju policijske stanice u gradovima gde turisti borave dobijaju te podatke, tako da nije više potrebno da ugostitelji idu do policijske stanice kako bi ih prijavili – kaže Milankov. 

I Kikinda se, prema zakonskoj obavezi, uključila u ovaj sistem, a ugostitelji su prošli kratku obuku kako se koristi CIS „eTurista“. Milankov je apelovala na sve koji se bave ugostiteljstvom, a nisu registrovali objekte, da to urade što pre:

Procedura je jednostavna, radi se u Gradskoj upravi. Takse koje se plaćaju su simbolične, a za uzvrat dobijaju to da rade legalno. Cilj nam je da što više ljudi dovedemo u Kikindu, a za to nam je potreban dobar i kvalitetan smeštaj. Zajednički možemo umnogome da dorpinesemo tome da se turisti vrate u naš grad.  

Vlasnici nekategorisanih ugostiteljskih objekata, u koje spadaju: hosteli, prenoćišta, konačišta, konaci, hoteli, hanovi, etno kuće, salaši, vile, kampovi, kamping odmorišta, kao i objekti za smeštaj nautičkog turizma i lovnog turizma, u obavezi su da prijavljuju domaće i strane turiste preko Centralnog informacionog sistema (eTurista). Oni su dužni i da podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi. U slučaju da vlasnici nekategorisanih objekata ne ispune tu obavezu o tome će biti obaveštena turistička inspekcija i služba za strance MUP-a. Prekršajne kazne za neispunjenje ovih obaveza za odgovorna lica u lokalnoj samoupravi su od 50.000 do 100.000 dinara.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!