INFO Servis

Ove godine prijavljena 272 slučaja nasilja u porodici

Centar za socijalni rad Kikinda, u saradnji sa svojim partnerskim institucijama, pridružio se i ove godine globalnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Prema podacima ove ustanove, od početka godine prijavljena su 272 slučaja nasilja u porodici, što je za oko 50 manje u odnosu na isti period prošle godine. 

Kampanja je započeta 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se sutra, 10. decembra, kada se obeležava Svetski dan ljudskih prava. Centar za socijalni rad, Policijska uprava, Osnovno javno tužilaštvo, Centar za podršku ženama i Služba za besplatnu pravnu pomoć nastoje da ukažu na važnost i značaj prava svake žene na dostojanstvo, mir, lični integritet, ravnopravni partnerski odnos i život bez nasilja:

I ove godine bilo je mnogo femicida, ubijeno je 28 žena u našoj zemlji, kao posledica porodičnog nasilja. Želimo da ohrabrimo svaku ženu koja trpi nasilje, da iz istog izađe, i osnaži se uz podršku releventnih isntitucija. Centar za socijalni rad je u 2019. godini evidentirao 272 slučaja nasilja u porodici, od kojih je 190 novih, dok su 82 ponovljeno nasilje – kaže Aleksandra Čolić, rukovodilac internog tima za nasilje u porodici Centra za socijalni rad.  

Najveći broj prijavljenih slučajeva nasilja bilo je kombinacija fizičkog i psihičkog. Evidentirano je i delo proganjanja, koje je obuhvaćeno Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, a bili su prijavljeni i seksualno nasilje, obljuba nad maloletnim licem i obljuba nad muškarcem. 

Naredne godine u našem gradu će biti otvoren Prihvatni centar, gde će deo soba biti predviđen i za nezbrinute žrtve nasilja. To će nam značajno olakšati realizaciju smeštaja, jer će se nalaziti u Kikindi. U toku ove godine realizovali smo dva smeštaja u Sigurnu kuću – objašnjava Čolić. 

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći stupio je na snagu 1. oktobra. Za sačinjavanje tužbe, žrtve nasilja mogu da se obrate Službi besplatne pravne pomoći:

Žrtve sada mogu besplatno da dobiju punomoćnika iz redova advokata, registrovanih kod Ministarstva pravde. Naša Služba besplatne pravne pomoći je u toku ove godine sačinila 39 tužbi. Dobili smo 25 presuda, gde su izrečene mere zaštite od nasilja u porodici. neki postupci se još uvek vode, a neke od tužbi su povučene – kaže Čolić. 

Potporučnik Nikola Mihaljčić, koordinator pri Policijskog upravi Kikinda, ističe da je podizanje svesti o važnosti borbe protiv nasilja u porodici od primarnog značaja: 

Izvršioci krivičnih dela nasilja u porodici su u skoro 90 posto slučajeva bili muškarci, i to uglavnom starosti između 20 do 50 godina. U dve trećine slučajeva žrtve su bile žene, a njihova starost je između 20 do 60 godina života. Izrečene su ukupno 264 hitne mere, od kojih je 175 bilo privremena zabrana kontaktiranja i prilaska, a 89 privremenog udaljenja činioca od mesta stanovanja – kaže Mihaljčić. 

Mobilni tim Centra za socijalni rad, koji finansira lokalna samouprava, funkcioniše od 2006. godine. Prema novom Zakonu nosilac, kada su u pitanju intervencije, je Policijska uprava, koja prva izlazi na teren. Nakon toga, obaveštavaju se Tužilaštvo i Socijlani na rad, koji se uključuju u postupak vezan za nasilje u porodici. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!