INFO Servis

Održana 8. Sednica Skupštine grada Kikinde

Na održanoj 8. Sednici Skupštine grada Kikinde usvojen je izveštaj o radu lokalnog zaštitnika građana za 2020. godinu, doneta je odluka o osnivanju Turističke organizacije Grada Kikinde, a za v.d. direktora izabrana je Jasmina Milankov. Doneta je i odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Grada. 

Pored ovoga, na Sednici koja je održana u sali Narodnog pozorišta u Kikindi, zbog poštovanja epidemijskih mera, doneta je odluka o davanju saglasnosti na odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala JP “Autoprevoz“ Kikinda, o promeni adrese ogranka “Autoprevoza“, odnosno “Turist biroa“. Takođe, doneta je odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije severoistočnog dela Kikinde.

Doneto je i rešenje o otuđenju iz javne svojine Grada Kikinde nekoliko katastarskih parcela i posebnog dela objekta. Na 8. Sednici doneto je i rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga FCC Kikinda, odnosno povećanje cene usluga u iznosu od 8 dinara po domaćinstvu. Imenovan je savet za bezbednost grada Kikinde, čiji je predsednik Nikola Lukač. Imenovani su i novi članovi komisije za spomenike. Predsednik je Saša Tanackov, zamenik Srđan Sivčev, a članovi Marijana Mirkov, Nataša Kovrlija, Mladen Đuran, Savo Orelj i Aranka Blat. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!