INFO Servis

Održana 12. Sednica Skupštine grada Kikinda: Usvojeni godišnji izveštaji JP “Kikinda“, “Toplana“ i “Autoprevoz“

Na 12. Sednici Skupštine grada Kikinda doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada Kikinde u periodu od januara do juna 2021. godine. Na Sednici je takođe usvojen godišnji izveštaj Javog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge “Kikinda“, potom je usvojen izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća “Toplana“ za 2020. godinu, kao i godišnji izveštaj Javnog preduzeća “Autoprevoz“.

Na 12. Sednici Skupštine grada Kikinda doneta je odluka o usvajanju izmena i dopuna predloga projekta javno – privatnog partnerstva za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije. Doneta je odluka, između ostalog, o ustupanju obavljanja poslova zoohigijene, kao i odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Kikinde u nazivu odbojkaškog kluba “Kikinda“.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!