INFO Servis

Odloženo plaćanje dugovanog poreza i doprinosa

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Obaveštenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti kovid-19, kojem se može pristupiti putem linka

Vlada Republike Srbije je zbog epidemije koronavirusa donela je Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti kovid-19, kojom je propisan način odlaganja plaćanja poreza i doprinosa privrednim subjektima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreskih obaveza u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti kovid-19  i Zaključkom Vlade. Na osnovu donetih akata, Poreska uprava sprovodi aktivnosti u cilju sprovođenja odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za sve kategorije privrednih subjektaka.

Najkasnije do 15. januara privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove u skladu sa podzakonskim aktima donetim usled bolesti kovid-19 biće postavljeno obaveštenje u poresko sanduče na portalu Poreske uprave. Obaveštenje sadrži podatke o ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na računu 4848 i propisanim računima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike, broju rata, iznosu rate, datumu dospeća rate, broju odobrenja za plaćanje (BOP) i računu za uplatu.

Sastavni deo obaveštenja za privredne subjekte je i upozorenje o neophodnosti redovnog izmirenje poreskih obaveza, kao i o pridržavanju propisanih rokova za plaćanje rata dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa Uredbom o odlaganju plaćanja.

Pratite nas FB
error: Content is protected !!