INFO Servis

Obaveštenje za dijabetičare

Početkom ove godine ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar odobrio je izmene Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kojima je omogućeno stavljanje na Listu i Senzora za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera.

Pravilnik je u primeni od 02. aprila ove godine i Ministarstvo zdravlja je od RFZO zatražilo zvaničan izveštaj o tačnom broju odobrenih Senzora za naše građane do danas, o čemu će obavestiti javnost čim izveštaj bude dostupan.

Odredbama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala, indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

Sastavni deo ovog pravilnika je Lista pomagala koja sadrži vrste pomagala, indikacije za propisivanje, učesnike u postupku propisivanja, rokove trajanja pomagala kao i delove pomagala sa kraćim rokovima trajanja.

U navedenoj Listi pomagala pod šifrom 230 nalazi se Senzor za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera, sa sledećim podacima:

Indikacija:
-Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I uzrasta do 18 godina života, na terapiji insulinskom pumpom.
-Osigurano lice obolelo od D. Mellitus uzrasta do 18 godina života sa nestabilnim (brittle) dijabetesom (učestale hipo i hiper glikemije koje onemogućavaju optimalnu glikoregulaciju -Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I starije od 18 godina života , koje je ostvarilo pravo na insulinsku pumpu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Propisivanje:
Za prvo propisivanje: – specijalista pedijatrije – endokrinolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa; – lekarska komisija; – overa filijale
Za naredna propisivanja: – izabrani lekar uz mišljenje specijaliste pedijatrije – endokrinologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa

Napomena: Osigurano lice prema roku trajanja senzora dobija do 52 senzora za 12 meseci. Pomagalo se izdaje za period od tri meseca.

Pravo na medicinsko pomagalo – Senzor za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera može da ostvari osigurano lice koje ispunjava gore navedene uslove.

 

Izvor: zdravlje.gov.rs

Pratite nas FB
error: Content is protected !!