INFO Servis

Nove usluge Centra za žrtve seksualnog nasilja

Danas je u Opštoj bolnici u Kikindi održana konferencija za medije povodom prezentovanja rada pilot Centra za žrtve seksualnog nasilja u Kikindi, i predstavljanja novih usluga koje su dostupne svim damama na teritoriji  Severnobanatskog okruga. 

 

Centar za žrtve seksualnog nasilja počeo je sa radom krajem prošlog leta na Ginekološkom odeljenju Opšte bolnice u Kikindi, i deo je velikog projekta pod nazivom „Zaustavi, zaštiti, pomozi“. Nosilac projekta je Pokrajinski sekretarijat za zadravstvo, a realizuje se u saradnji sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde. 

Zahvaljujući ovom trogodišnjem projektu preko 1.500 zdravstvenih radnika iz cele Vojvodine obučeno je za unapređeno postupanje sa žrtvama rodno zasnovanog i seksualnog nasilja. Naši centri za žrtve seksualnog nasilja su prvi u regionu, i naše iskustvo će biti veoma značajno i za druge zemlje koje planiraju i imaju obavezu da osnuju ovakve centre. Malo se radilo u ovoj oblasti, nema dovoljno znanja i dovoljno iskustva, jer je seksualno nasilje tabu tema i često u senci drugih vidova nasilja – kaže Biljana Delić iz Pokrajinskog sekretarijata za zdravtsvo. 

Centri su otvoreni u svih sedam upravnih okruga u Vojvodini, a njihova svrha je da umanje traume izazvane seksualnim nasiljem kroz osnaživanje žena i devojaka, da pruže neposrednu podršku u prevazilaženju posledica traumatizovanja i da unaprede dokumentovanje i prikupljanje materijalnih tragova posledica seksualnog nasilja, koji su neophodni ukoliko žrtva ili nadležno službeno lice pokrenu sudski postupak.

Rukovodilac Centra za žrtve seksualnog nasilja, ginekolog dr Stanislav Blažić, kaže da je za više od godinu dana koliko postoji Centar u našem gradu, urađeno dosta toga:

Opremljena je prostorija na Ginekološkom odeljenju, nabavljeni su sva potrebna oprema i tehnička dokumentacija, i na taj način su stvoreni uslovi za prijem i zbrinjavanje žrtava. Do sada su se javile četiri žene žrtve seksualnog nasilja, i ti slučajevi će imati sudski epilog. Dosta je rađeno i na promociji Centra, kako u gradu tako i na nivou celog Okruga, želimo da ohrabrimo žene da se jave jer smatramo da je broj žrtava znatno veći od onog koliko ih se do sada javilo za pomoć. 

Svaku ženu koja se javi u Centar, primaju dežurna medicinska sestra i lekar, koji je potom smeštaju u namenski određenu prostoriju, gde joj se obezbeđuje privatnost i pružaju sve neophodne usluge. Ukoliko je potrebno, ženi se pruža neophodna medicinska pomoć i saniranje povreda. Od samog obraćanja Centru, obezbeđuje se prisustvo i podrška savetnice za psiho-socijalnu podršku, koja je edukovana za obaveštavanje žene ili devojke o njenim pravima, za ukazivanje neophodne psihološke pomoći i osnaživanje posle preživljene traume seksualnog nasilja.  U Centru se takođe pružaju usluge pripreme žene ili devojke za zdravstveni pregled i podrške tokom prikupljanja materijalnih dokaza u slučaju pokretanja krivičnog postupka. U Centru je omogućena i psiho-socijalna i pravna podrška deci i drugim članovima porodice, kao sekundarnim žrtvama nasilja.

Centar takođe obezbeđuje uključivanje sledećih nadležnih službi iz drugih sektora koje rade na rešavanju svakog pojedinačnog slučaja: policiju, javno tužilaštvo, centar za socijalni rad, ukoliko je lice koje prijavljuje nasilje maloletno, pod starateljstvom ili ako su potrebne određene usluge centra za socijalni rad. Kroz saradnju sa drugim sektorima Centar omogućava da se ženi ili devojci obezbedi neophodna pomoć i podrška u slučaju potrebe hitnog zbrinjavanja, putem smeštaja u ustanovu socijalne zaštite i obezbeđivanja njene fizičke bezbednosti.

Usluge Centra su besplatne i dostupne 24 sata dnevno, a pružaju se damama starijim od 15 godina, koje su neposredno pre obraćanja ili trenutno izložene seksualnom nasilju, ili su u ranijem periodu života preživele seksualno nasilje. 

Projekat se finansira od strane Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija koji podržava akcije sprečavanja nasilja prema ženama.

Pratite nas FB