INFO Servis

Isplata socijalnih davanja

Danas će biti isplaćena sledeća socijalna davanja za januar mesec: dodatak za tuđu negu i pomoć drugog lica, novčana socijalna pomoć, dečji i roditeljski dodatak, novčana naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju. Sutra, 20. ferbuara biće isplaćena osnovna invalidska primanja vojnih invalida i porodične invalidnine. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!