INFO Servis

Isplata socijalnih davanja

Osnovna invalidska primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za decembar mesec biće isplaćena u ponedeljak, 20. januara.

Narednog dana, 21. januara, biće isplaćeni dodatak za negu i pomoć drugog lica, novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti), novčana naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, kao i dečji i roditeljski dodatak.

 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!