INFO Servis

Isplata socijalnih davanja

Osnovna invalidska primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, novčana naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, novčana socijalna pomoć, posebna novčana naknada, dodatak za negu i pomoć drugog lica i roditeljski i dečji dodatak za ferbuar biće isplaćeni sutra, 20. marta. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!