INFO Servis

Grad raspisao konkurs za podsticaj i razvoj mladih talenata

Lokalna samouprava raspisala je konkurs za dodelu novčanih sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata na teritoriji grada Kikinde. Minimalni iznos sredstava koji se može odobriti po konkursu je 10.000 dinara, dok je najveći 100.000 dinara. Konkurs je otvoren do utroška sredstava. Pravo na finansijsku podršku imaju mladi talenti na osnovu podnetog zahteva na prijavnom obrascu, ukoliko ispunjavaju opšte i posebne uslove u skladu sa oblašću u vezi koje podnose prijavu.

Pravo na finanijsku podršku, pomoć ili podsticaj imaju mladi talenti u svim oblastima koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

1. Da je podnosilac molbe državljanin Republike Srbije;
2. Da podnosilac molbe ima prebivalište na teritoriji grada Kikinde, najmanje godinu dana do dana podnošenja iste;
3. Da podnosilac zahteva nije stariji od 30 godina i da nije u radnom odnosu.

Detaljne informacije o posebnim uslovima Konkursa, kriterijumima za dodelu sredstava, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja, zainteresovani mogu pronaći na Zvaničnoj internet prezentaciji grada ili dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave, Trg srpskih dobrovoljaca 12, ili na telefon 0230/410-109.

 

 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!