INFO Servis

Danas slavimo Međunarodni dan radija

Širom sveta, današnji datum, 13. ferbuar obeležava se kao Dan radija. Unesko je proglasio ovaj praznik na dan kada je 1946. godine prvi put emitovan program Radija Ujedinjenih nacija. 

Cilj obeležavanja Svetskog dana radija je promocija ovog medija kao moćnog sredstva komunikacije, koje dopire do najširih slojeva stanovništva. Radio je medij koji može učiniti mnogo za obrazovanje, kulturni i politički dijalog, i pomoći ljudima u najrazličitijim životnim situacijama. 

Radio je još uvek najdinamičniji, najreaktivniji i najinteraktivniji medij koji postoji, koji se adaptira promenama u XXI veku i nudi nove načine interakcije i uključivanja. Ipak, smatra se da oko milijardu ljudi još uvek ima pristup klasičnom radiju. Novinari i voditelji nigde ne komuniciraju tako opušteno sa publikom, kao na radiju. Naše prednosti su brzina i dostupnost. Zanimljiva je i ta prisnost, koju ostvarujemo sa publikom, a da se pritom uopšte ne vidimo. 

Radio nas informiše i transformiše, kroz zabavu, informacije i učešće slušalaca. Uz radio nikada niste sami, u radiju uvek imate prijatelja.  

Pratite nas FB
error: Content is protected !!