INFO Servis

Danas je Svetski dan radija

Danas, 13. februara širom sveta obeležava se Dan radija. Unesko je proglasio ovaj praznik na dan kada je 1946. godine prvi put emitovan program Radija Ujedinjenih nacija. 

Cilj obeležavanja Svetskog dana radija je promocija ovog medija kao moćnog sredstva komunikacije, koje dopire do najširih slojeva stanovništva.

Radio je još uvek najdinamičniji, najreaktivniji i najinteraktivniji medij koji postoji, koji se adaptira promenama u XXI veku i nudi nove načine interakcije i uključivanja. Ipak, smatra se da oko milijardu ljudi još uvek ima pristup klasičnom radiju.

Radio nas informiše i transformiše, kroz zabavu, informacije i učešće slušalaca. Uz radio nikada niste sami, u radiju uvek imate prijatelja.