INFO Servis

Danas je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke

Prema Kalendaru javnog zdravlja, 20. mart se u Srbiji obeležava kao Dan borbre protiv raka dojke, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na rasprostranjenost ove bolesti i podizanja svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja. Srbija se svrstava u zemlje sa visokim rizikom umiranja od malignih bolesti. Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena, kako u svetu, tako i kod nas. U Srbiji svake godine od karcinoma dojke oboli oko 4 600 žena, dok njih oko 1 600 izgubi život. U AP Vojvodini se na godišnjem niovu dijagnostikuje oko 1 200 pacijentkinja obolelih od raka dojke.

Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena, i spada u spororastuće karcinome sa relativno dobro prognozom. Smatra se da je nastanak raka dojke posledica udruženog delovanja više faktora rizika, a veoma je važna edukacija žena za samopregled dojke i njihovo motivisanje za dolazak na redovne preventivne preglede. Važno je napomenuti da je ova bolest prema svim podacima izlečiva u 90% slučajeva ukoliko se blagovremeno otkrije – i iz tog razloga, rana dijagnostika raka dojke je od presudnog značaja za smanjenje smrtnosti od ove bolesti. Najčešće korišćena metoda skrininga za otkrivanje raka dojke je mamografija koja se, sa drugim prihvaćenim metodama, sprovodi u cilju otkrivanja potencijalnih malignih tumora u ranom stadijumu, kada je mnogo veća šansa za izlečenje u odnosu na uznapredovalu fazu bolesti. Naša zemlja od 2013. godine sprovodi Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma dojke organizovanjem mamografskih pregleda kod zdravih žena uzrasta od 50 do 69 godina.

 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!