INFO Servis

Centar za socijalni rad: Velika potreba za hraniteljskim porodicama

Na području Kikinde trenutno ima 43 hraniteljske porodice, u kojima je smešeteno 94 dece. U pojedinim domovima ima i četvoro dece, što je i maksimalni broj koji može da bude smešten u hraniteljsku porodicu. 

Hraniteljstvo predstavlja privremeni oblik zbrinjavanja dece koja iz različitih razloga ne mogu da žive sa svojim biološkim roditeljima, i podrazumeva smeštaj u drugu porodicu. Građani koji žele da se bave hraniteljstvom podnose zahtev Centru za socijalni rad. 

Hraniteljstvo je izuzetno humana kategorija, jer bavljenjem ovim pozivom osim što mnogo dajemo sebe, mnogo i dobijemo. Neprocenjiv je dobitak kada mladu osobu osposobimo za smaostaalan život i usmerimo je u pravcu da ne zavisi od državnih institucija, nego da bude član društva koji će se radno angažovati i o svom potomstvu brinuti na drugačiji način od onog na koji je brinula o njemu porodica iz koje je izdvojen – kaže Jelena Laković, diplomirani specijalni pedagog, voditelj slučaja u Centru za socijalni rad na poslovima hraniteljstva.  

Država obezbeđuje određena sredstva za brigu o deci na porodičnom smeštaju, koja obuhvataju nadoknadu za rad hranitelja, potrebe deteta, kao i doprinose za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje.

Hranitelji dobijaju novčanu naknadu za svoj rad, koju treba da iskoriste za brigu o deci. Mnogi misle da se radi o velikim novčanim sredstvima, međutim to nije ni blizu onome koliko taj rad i posvećenost deci vrede. Deca imaju posebnu naknadu, i taj novac se troši na njihove svakodnevne potrebe. Trošenje novca podleže kontroli, tako da su hranitelji u obavezi da vode evidenciju o tome na šta su potrošna dobijena sredstva – kaže Laković.

Svako ko želi da bude hranitelj, nakon početne procene i dostavljene potrebne dokumentacije, prolazi kroz program pripreme koji se sastoji od 11 radionica u okviru kojih se potencijalni hranitelji upoznaju sa svim aspektima i iskustvima sa kojima će se sretati tokom brige o deci bez roditeljskog staranja. 

 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!