INFO Servis

Centar za socijalni rad: Besplatna usluga medijacije od marta do juna

Centar za socijalni rad Kikinda obaveštava građane da će u periodu od 1. marta do 31. maja ove godine, u saradnji sa Udruženjem građana „Centar društvenih aktivnosti ROD“ i uz podršku loaklne samouprave, pružati besplatnu uslugu posredovanja odnosno medijacije. 

Uslugu mirnog rešavanja porodičnih sporova u prostorijama Centra za socijlani rad (Semlačka broj 10) sprovodiće stručnjaci koji su završili osnovnu obuku za posrednike/medijatore kao i specijalizovnu obuku za medijatore u rešavanju porodičnih sporova i upisani su u registar posrednika u Ministarstvu pravde. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!