INFO Servis

Besplatne akcije: Sutra novih 1.300 dinara

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd će sutra, 16. aprila preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti uplatiti dividendu svim građanima koji su na dan 31.12.2018. godine posedovali besplatne akcije AD Aerodrom Nikola Tesla. Neto iznos dividende iznosi 1.300,87 dinara za 1 besplatnu akciju. 

Svi građani još danas mogu u svim ekspoziturama Banke Poštanska štedionica proveriti prijavlјeni račun za uplatu dividende ili, ukoliko žele, prijaviti novi račun. 

Ukoliko od 2010. godine, od kada se dele akcije i dividende, niste podizali ništa, na računu imate 10.600 dinara. 

 

Pratite nas FB