INFO Servis

Aktivnosti Centra za socijalni rad

Danas je na našem radiju emitovana prva emisija o radu Centra za socijalni rad u Kikindi, u kojoj je gost bio direktor ove ustanove, Radislav Ivetić. Narednih nedelja, svakog četvrtka od 11:15 časova, ugostićemo zaposlene u Centru za socijalni rad koji će govoriti o različitim temama iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite. 

Centar za socijalni rad u Kikindi postoji od 1960. godine, i jedan je od prvootvorenih centara u Srbiji. Radislav Ivetić, direktor ove ustanove, kaže da se Centar bavi širokom lepezom poslova, koji se mogu svrstati u dve grupe: socijalna i porodično-pravna zaštita. 

U socijalnu zaštitu spadaju: novčana socijalna pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, jednokratna novčana pomoć, troškovi sahrane, oprema i troškovi prevoza korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu i Narodna kuhinja – kaže Ivetić i napominje da jednokratnu pomoć, troškove sahrane i narodnu kuhinju finansira lokalna samouprava. 

Poslovi Centra iz oblasti porodično-pravne zaštite su mnogo obimniji i kompleksniji: 

Tu spadaju: usvojenje, hraniteljstvo, procene u vezi sa vršenjem roditeljskog prava i poveravanja deteta u postupku razvoda braka ili raskida vanbračne zajednice, preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, mere zaštite od nasilja u porodici, vaspitne mere, mere pojačanog nadzora, starateljska zaštita i smeštaj u ustanove socijalne zaštite. 

Naš sagovornik kaže da su ustanove ovakvog tipa u poslednjih nekoliko godina u medijima često predstavljene u lošem svetlu:

Kada se dese neki problemi, najčešće se tu pojalvjuju ljudi sa sumnjivom kompetentnošću da komentarišu takvu situaciju. Tada se centri prezentuju u veoma ružnoj konotaciji, što nije dobro jer pravi jaz između ustanova i korisnika. Kada se čuje samo jedna strana priče, dešavalo se da se osuđuju insititucije da nisu odreagovale na pravi način. Tako se stvara nepoverenje kod trenutnih i budućih žrtava nasilja, umesto da se one ohrabruju da prijave nasilje i obrate se ustanovama – kaže Ivetić. 

 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!