INFO Servis

Prva intervencija Zimske službe u Novoj godini: Mehanizacija u pripravnosti, soli ima dovoljno

Zimska služba u Kikindi sinoć je imala prvu intervenciju u Novoj godini, tako da je akcija započeta sa četiri vozila koja su pokrila teren grada na putevima prvog i drugog prioriteta.

To podrazumeva da su saobraćajnice Kikinda – Banatsko Veliko Selo, Banatsko Veliko Selo – Novi Kozarci, Novi Kozarci – Rusko Selo kao i Kikinda – Banatska Topola do državnog puta ka Bašaidu i potez od Bašaida do Bikača i Nakova do Banatskog Velikog Sela bile tretirane sa kamenim agregatom i mešavinom soli što je standardna procedura koja se koristi za puteve prvog i drugog prioriteta:

Pored toga, tretirali smo i neophodnu putnu infrastrukturu po gradu, a to su svi pristupni putevi ka bolnici, vatrogasnom domu, policiji, odnosno ka svim objektima bitnog prioriteta za grad. Zimska služba je u prvom stepenu pripravnosti što znači da imamo dežurne službe, odnosno konstantno se dežura od 20 časova do osam sati ujutru tako da će Zimska služba uraditi svoj deo posla bez problema ukoliko bude bilo potrebe – istakao je Miroslav Dučić, član Gradskog veća za komunalnu infrastrukturu i vanredne situacije.

Dužina puteva prvog prioriteta iznosi oko 90 kilometara, dok su drugog oko 30 kilometara. Zimska služba u prvom stepenu pripravnosti raspolaže sa četiri vozila. Tokom prve akcije uklanjanja snega utrošeno je oko 45 tona soli i 15 tona kamenog agregata. Zimska služba u zalihama ima dovoljne količine sredstava za tretiranje puteva. 

Pratite nas FB
error: Content is protected !!