Berza Poslova

„Šole“ d.o.o. traži radnike

„Šole“ d.o.o. Kikinda – preduzeće za proizvodnju metalnih kontejnera, vrši prijem sledećih radnika:
 
1. Poslovođa –1 izvršilac
2. Farbari–3 izvršioca
3. Zavarivači– 5 izvršilaca
 
Zainteresovani se mogu javiti svakog radnog dana na telefon: 0230/404-740 u terminu od 9 do 15 sati,  ili mogu doći lično na adresu Topolski put broj 2 u Kikindi. 
 
Pratite nas FB