Berza Poslova

„Šole“ d.o.o. Kikinda

„Šole“ d.o.o. Kikinda – preduzeće za proizvodnju metalnih kontejnera, vrši prijem sledećih radnika:
1. farbari – 3 izvršioca
2. zavarivači– 5 izvršilaca
3. bravari – 5 izvršilaca
Zainteresovani se mogu javiti svakog radnog dana na telefon: 0230/404-740 u terminu od 9 do 15 časova  ili doći lično na adresu Topolski put broj 2 u Kikindi.
Pratite nas FB