Berza Poslova

Obuka u Agenciji za obezbeđenje „Monca“

Agenicja za obezbeđenje „Monca“ vrši obuku kandidata za polaganje i dobijanje licence.

Svi zainteresovani kandidati mogu da se jave na: 062/ 240 110.  

Pratite nas FB