Berza Poslova

Keying Kikinda traži ELEKTOMONTERE

Doo „Keying Kikinda “ traži dva izvršioca na poslovima ELEKTROMONTER.

Uslovi:

B kategorija + minimalni staž u struci 3 godine.
Prijavu u pisanom obliku sa opisom dosadašnjeg angažovanja i imenom poslodavaca, dostaviti lično ili poštom na adresu Doo Keying Kikinda
Vuka Karadžića 79 od 08-15 časova radnim danima.

Pratite nas FB